Gewijzigde verkeerssituatie en knip Zuiddokweg – H. Farmanstraat

De wegenwerken ter hoogte van het kruispunt Zuiddokweg en H. Farmanstraat zijn voltooid. De weg is opnieuw toegankelijk voor alle verkeer.

Let op: het einde van de Farmanstraat wordt geknipt, behalve voor zwakke weggebruikers:

North Sea Port voert deze knip in om volgende redenen:

  • Schrappen kruispunt zorgt voor een verhoogde veiligheid van alle weggebruikers.
  • Minder verkeer in de Farmanstraat
  • Sluipverkeer langs de Zuiddokweg wordt onmogelijk.

De nieuwe verkeerssituatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.